RAVNIKAR GALLERY SPACE

RAVNIKAR GALLERY SPACE (v nadaljevanju R galerija) je umetniška iniciativa, ki smo jo zasnovali, da bi predstavili sodobno, aktualno likovno produkcijo avtoric in avtorjev (naj)mlajše in srednje generacije in  ustvarili vez med neodvisno platformo umetniških praks in širšo skupnostjo. Da bi aktualne kreativne tokove integrirali v realni prostor in čas, torej tukaj in zdaj ter obratno. Čeprav brezkompromisno zasledujemo najvišjo kakovost umetniškega izraza, le-ta ne obstaja brez prostora v danem trenutku. Kot iniciativa, ki v vseh pogledih presega zgolj galeristiko, iščemo in popolnjujemo vrzeli, ki nastajajo v prehitrem in instantiziranem življenjskem slogu.

V okviru svojih programov in projektov največ pozornosti posvečamo (mladi) podreprezentirani umetnosti, ustvarjanju in spodbujanju razvoja, aktivni predstavitvi, uveljavitvi in distribuciji sodobne likovne umetnosti, tako doma kot v širšem mednarodnem okolju, ter njeni aktivnejši integraciji v širši kulturni in družbeni prostor. Prodajna funkcija galeriji omogoča vnos svežine v domači kuratorski prostor in predstavlja možnost dosega novih javnosti, ki z nakupom umetniških del presegajo ustaljene okvire uveljavljanja in prepoznavanja avtorjev, umetnike pa tako tudi neposredno finančno podprejo.

Umetnost je sila pozitivnih in družbenih sprememb, temelj skupne ustvarjalnosti in razvoja. Zato v programskem ospredju ostaja želja po svobodnem izražanju in odgovornosti do današnjega časa, kjer se umetnost osvetljuje na različne načine, naj si bo ta način estetski, notranji, miselni ali zunanji. Čas in prostor v katerem živimo, kot že tolikokrat v zgodovini, od umetnikov terjata družbeno angažirano držo. Sodobna umetniška produkcija je neločljivo povezana z različnimi vprašanji sociološke in politične narave: je neposreden odziv na zeitgeist hkrati pa ga tudi soustvarja. Kot taka je neprecenljiva. Če želimo tudi v prihodnje zagotavljati dinamično, živahno in družbeno odgovorno umetniško produkcijo, moramo njenim akterjem omogočiti optimalne možnosti za nadaljnjo rast in razvoj. To pa vedno zahteva čas, prostor in neposredno družbeno interakcijo.

Kritično misel v umetnosti in okoli nje poleg samostojnih in skupinskih razstav spodbujamo s  pogovori umetnikov, delavnicami, brezplačnimi mentorstvi in  izobraževalnimi programi, založniškimi in vrsto drugih dogodkov in projektov. Rezultate merimo z nastajajočo, razvijajočo se in soorganizirano vlogo, ki temelji na kritičnem, angažiranem družbenem razmišljanju. Umetnost umeščamo v družbo kot ključni generator za širjenje kritične misli. Osnovni cilj naših programskih prizadevanj je zato v aktivnem podpiranju, širjenju in krepitvi temeljnih civilizacijskih norm in vrednot, ki so v današnjem času vse prej kot samoumevne. Spoštovanje vseh soljudi, svoboda izražanja, svobodna izbira življenjskega sloga, solidarnost, sposobnost dialoga preko nacionalnih, etničnih, verskih, rasnih in vseh ostalih meja, omogočanje integracije družbenih in vseh ostalih manjšin v lokalno okolje in predvsem dostojanstven odnos do vseh ljudi in okolja. Za premikanje družbenih meja odpiramo prostor umetnikom,  ki lahko svoj umetniški prostor širijo, se s svojim delom razvijajo, rastejo in tudi produkcijsko tvegajo: 

R galerijo je ustanovila Piera Ravnikar, ki je na področju sodobne vizualne kulture in umetnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru vidno in priznano aktivna zadnjih petnajst let. Za sabo ima številna uspešna sodelovanja z umetniki različnih profilov in kolektivnimi projekti s področij vizualnih, performativnih in medijskih umetnosti. V poskusu doseganja širših globalnih in kulturnih sprememb preko umetnosti je sodelovala s številnimi mednarodnimi organizacijami in mediji. S ponosom je bila del prve ekipe Kino Šiška, kjer je kot umetniška vodja vizualnega programa delovala skoraj deset let in s tem sotlakovala pot eni od novejših in vse močnejših kulturnih struj, ki je ena najbolj vibrantnih in produktivnih v slovenski prestolnici. Med njenimi številnimi odmevnimi projekti je tudi vzpostavitev galerije DobraVaga, ki je hitro postala eden bolj prepoznavnih prostorov za lokalno umetnost in dialog v Ljubljani. Piera sodeluje tudi pri projektih kot so MENT Ljubljana, Independent Platform New York City, umetniška rezidenca SKALINADA in EPK Rijeka2020. Magistrirala je iz zgodovine na Univerzi v Londonu, EU diplomo pa je pridobila iz kulturnega menedžmenta pri Association Marcel Hicter v Bruslju. Piera je dobitnica letošnjega priznanja likovne in vizualne umetnosti (Ivana Kobilica, DLUL), ki so s svojo dejavnostjo pomembno pripomogli k delovanju in kakovosti področja. Velja za nosilko in pionirko v inovativnem odpiranju javnega prostora novim idejam, mladim ustvarjalcem in progresivnim mestom druženja.

Program Zavoda RAVNIKAR GALLERY SPACE podpira Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo. RAVNIKAR GALLERY SPACE je članica ASOCIACIJE – društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti. 

ODPIRALNI ČAS
Po dogovoru

LOKACIJA
RAVNIKAR GALLERY SPACE
Levstikova ulica 3
SI-1000 ljubljana

KONTAKT
+386 40 846 069
info@ravnikargallery.space

Exhibitions

Explore More

Artists

Explore list