da ne da ne bo več prišla da ne bo da me žge da se odg...
Artists in dialogue with a poetry collection
May 24—July 07, 2022

LOCATION
KRESIJA GALLERY
Stritarjeva ulica 6
1000 Ljubljana
CURATOR
Piera Ravnikar


TEXT
Eva Simonič
PHOTOGRAPHERMario Zupanov

︎︎︎STATEMENT
            Eleven visual artists were given the latest collection of poems by Anja Zag Golob, titled ‘da ne da ne bo več prišl...’, with an invitation to respond to her poetry visually, using not canvas but—the book itself. The result is an exhibition of ten artworks that communicate with the poetry, each in their own unique way.

            Designed by Urška Hočevar, the book features 30 poems. The collection was nominated for the Veronika Award and won the award for Best Design in the 'Fiction: Poetry' category at the Slovenian Book Fair in 2019. In 2020, it received the Slovene Literary Critics Association’s award for the Slovenian book of the year.

            The exhibition is the latest in a series of interdisciplinary projects related to the book, which was self-published by the author in Maribor in the spring of 2019. To mark its publication, the poet did four sold-out readings of the entire collection, followed by the release of a studio recording of her reading, recorded and mastered by Nik Šmon.

            In the summer of 2020, Bogdan Benigar of Cankarjev dom invited Anja Zag Golob and the composer, pianist and accordionist Drago Ivanuša to do a concert of selected poems from the book for piano, voice and sound-producing objects. Still touring, the event is special in that music and poetry are interwoven in equal measure. In addition, the poet also performs with Kaja Draksler and Irena Tomažin in an act initiated by Luka Juhart to improvise music and voice based on the poetry collection.

            With all the projects mentioned, now wrapping up with the exhibition, the poet aimed to expose her poetry and herself to interdisciplinary processes or dialogues with other forms of art. The idea for the exhibition comes from the design of the book, whose cover is—white and entirely blank. This has solicited complaints from readers saying how everything shows and how the whiteness is impossible to preserve. Unique covers would emerge, complete with coffee stains, children’s doodles, or various imprints of the times and spaces witnessed by copies of the book. Alongside this central premise of the exhibition, the poet was also interested in reinterpreting the book as an artefact and possibly finding alternative approaches to poetry.

︎︎︎ARTISTS
Joni Zakonjšek, Sašo Vrabič, Tadej Vaukman, Helena Tahir, Zora Stančič, Gašper Kunšič, Marko Jakše, Tina Dobrajc, Viktor Bernik, Nevena Aleksovski and Maja Babič Košir            Enajst likovnih umetnic in umetnikov je prejelo pesniško zbirko Anje Zag Golob "da ne da ne bo več prišl..." – in prošnjo za odziv na v njej prebrano poezijo. Namesto platna so uporabile_i – knjigo. Nastalo je deset umetniških del, ki vsako na svoj način vstopa v dialog s poezijo.

            Zbirka vsebuje 30 pesmi, oblikovala jo je Urška Hočevar. Leta 2019 je bila nominirana za Veronikino nagrado ter na SKS v kategoriji leposlovje: poezija nagrajena kot najbolje oblikovana knjiga, leta 2020 pa je prejela nagrado kritiško sito za najboljšo slovensko knjigo minulega leta po izboru literarnih kritičark in kritikov.

            Projekt nadaljuje serijo interdisciplinarnih projektov, povezanih s knjigo, ki je v samozaložbi izšla spomladi leta 2019 v Mariboru. Avtorica je izid obeležila s štirimi razprodanimi branji vseh pesmi, nakar je na zgoščenki izšel studijski posnetek njenega branja v tehnični realizaciji Nika Šmona. 

            Poleti 2020 sta na povabilo Bogdana Benigarja iz Cankarjevega doma Drago Ivanuša in Anja Zag Golob pripravila samostojni koncert izbora poezije iz knjige za klavir, glas in zvočila, s katerim še vedno nastopata. Posebnost tega dogodka je, da imata v njem glasba in poezija prepletajočo, enakovredno vlogo. Poleg te nastopa pesnica še v zasedbi s Kajo Draksler in Ireno Tomažin, katere cilj je glasbeno-glasovna improvizacija na osnovi poezije iz iste knjige. To zasedbo je zbral Luka Juhart.

            Pesnica je z vsemi omenjenimi projekti, ki jih sklepa pričujoča razstava, želela izpostaviti poezijo in sebe interdisciplinarnim procesom, dialogu z drugimi zvrstmi umetnosti, osnovna ideja za konkretno razstavo pa izvira iz oblikovanja knjige, katere naslovnica je – bela, v celoti nepotiskana. Bralke in bralci so se pritoževali, da se zato na njej vse vidi, da je to belino nemogoče ohraniti. Tako so nastajale individualne naslovnice, polite s kavo, počečkane z otroškimi risbicami, z raznoraznimi odtisi časa in prostorov, ki so jim knjige prisostvovale. To je bilo izhodišče za načrtovanje razstave, ob čemer sta pesnico zanimala tudi reinterpretacija samega artefakta knjige ter možnosti drugačnega pristopa k poeziji. 


Umetnice in umetniki v dialogu s pesniško zbirko: Joni Zakonjšek, Sašo Vrabič, Tadej Vaukman, Helena Tahir, Zora Stančič, Gašper Kunšič, Marko Jakše, Tina Dobrajc, Viktor Bernik, Nevena Aleksovski in Maja Babič Košir

︎︎︎INSTALLATION VIEWS