RAVNIKAR
GALLERY


Transformella
Cinis' Forking [4.4.6.10.1] – Die Schützlinginnen and Neverlife in Symbolic Terrain

September 15 — November 12, 2023


Tjaša Rener
All that Patterns

September 15 — November 12, 2023R SPACE


Ava Zevop
The Rise and Fail of Algorithmic Cultures

September 15 — November 12, 2023

R SPACE

Ava Zevop

The Rise and Fail of Algorithmic Cultures

September 15 — November 12, 2023

RAVNIKAR
GALLERY Transformella

Cinis' Forking [4.4.6.10.1] – Die Schützlinginnen and Neverlife in Symbolic Terrain

September 15 — November 12, 2023


Tjaša Rener

All that Patterns

September 15 — November 12, 2023