SIMON KOCJANČIČBeyond the Subject
May 26 —
June 24, 2023
LOCATION
RAVNIKAR GALLERY
Vošnjakova ulica 4
1000 Ljubljana
CURATORIlija Prokopiev PrivatePrint
PHOTOGRAPHERMario Zupanov

︎︎︎STATEMENT
          The exhibition Beyond the Subject focuses on Simon Kocjančič's photo practice which recently resulted in a book project entitled Hideout, edited and published by PrivatePrint. The exhibition and the book address in particular the double potential of Simon's photographs. On the one hand, they are works of art in themselves. On the other hand, they serve as documents or tools for further analysis that Simon undertakes in the different mediums he practices, such as painting, printmaking and spatial installations, outlining a powerful method of his general artistic observation and thinking.


          Razstava Beyond the Subject se osredotoča na fotografsko prakso Simona Kocjančiča, ki je pred kratkim doživela vrhunec v knjižnem projektu z naslovom Hideout, ki ga je uredila in izdala založba PrivatePrint. Razstava in knjiga obravnavata predvsem dvojni potencial Simonovih fotografij. Po eni strani so same po sebi umetniška dela, po drugi strani pa služijo kot dokumenti ali orodja za nadaljnje analize, ki jih Simon izvaja v različnih medijih, kot so slikarstvo, grafika in prostorske instalacije, ter nakažejo prepričljivo metodo njegovega splošnega umetniškega opazovanja in razmišljanja.

︎︎︎INSTALLATION VIEWS