Transformella
Cinis' Forking [4.4.6.10.1] – Die Schützlinginnen and Neverlife in Symbolic Terrain

September 15 —
November 12, 2023


LOCATION
RAVNIKAR GALLERY
Vošnjakova ulica 4
1000 Ljubljana
CURATOR
Tjaša Pogačar

Exhibition of the Grand Prize Recipient of the 34th Ljubljana Biennale of Graphic Arts
PHOTOGRAPHER
Mario Zupanov

︎︎︎STATEMENT
            In 2021, the Grand Prize of the Ljubljana Biennale of Graphic Arts was awarded to JP NRaether for Protekto.x.x 5.5.5.1 Precipitation, which was undersigned by Protektorama, one of Raether’s constructed identities. Together they constitute a hybrid formation of authorship called aLifveForms that consists of many lines of life, among them also Transformellae. They first appeared in 2010 to research reproductive technologies and possibilities for reproductive futures beyond the horizon of ReproNormality.

            A mixed reality of Cinis’ Forking [4.4.6.10.1] presents Transformella’s rituals in Ikeality and narrates their latest mutation into a new version of themselves – Transformella cinis. Bringing a much-needed intervention in the narratives and myths that underpin reactionary politics and increasing forces of retraditionalisation, Transformella weave a lifeline connecting reproductive and ecological concerns to communeer a metabolism of a habitable world.


Transformella is an Artificial Identity, a “SelfSister”, and an AlterIdentitarian aLifveForm. They are the first in the lifeline of the Transformellae. They forked into Transformella malor in 2015 and began to intervene in so-called Ikeality in the local stores, where home goods and family models are massreproduced. Since then, they have appeared in various Ikealities in Berlin, Warsaw, Hamburg and Düsseldorf. In 2021, they departed from their older Self as an ashborn and necrotising Sinkamme, Transformella cinis.
            Leta 2021 je bila glavna nagrada Grafičnega bienala Ljubljana podeljena JP Raetherju za Protekto.x.x 5.5.5.1 Precipitation, delo, ki ga je podpisala Protektorama, ena Raetherjevih konstruiranih identitet. Skupaj tvorijo hibridno formacijo avtorstva, imenovano aLifveForms, ki sestojijo iz mnogih vej življenja, med njimi tudi Transformellae. Te so se prvič pojavile leta 2010, da bi raziskale reproduktivne tehnologije in možnosti za reproduktivne prihodnosti onkraj horizonta ReproNormalnosti.  

            Mešana resničnost Cinis' Forking [4.4.6.10.1] predstavi rituale Transformell v Ikealnosti in pripoveduje o njihovi mutaciji v novo različico – Transformella cinis. Transformella  prinašajo prepotrebni poseg v narative in mite, ki predstavljajo temelj reakcionarnih politik in naraščajočih sil ponovne tradicionalizacije, ter spletajo življenjsko nit, ki povezuje reproduktivne in ekološke skrbi, da bi »skomunirale« (communeer) metabolizem za bivanje primernega sveta.


Transformella je Umetna Identiteta, »SelfSister« in AlterIdentitetna aLifveForm. So prve v veji življenja Transformellae. Leta 2015 so se razcepile v Transformella malor in začele posegati v t.i. Ikealnost v lokalnih trgovinah, kjer se množično reproducirajo izdelki za dom in družinski modeli. Od takrat so se pojavile tudi v različnih Ikealnostih v Berlinu, Varšavi, Hamburgu in Düsseldorfu. Leta 2021 so zapustile svoje starejše Sebstvo kot iz pepela rojena in nekrotizirajoča Sinkamme, Transformella cinis.

︎︎︎INSTALLATION VIEWS